Søndag, februar 23, 2020

Sejladsanvisning

anduvning

Asaa Havn kan anløbes dag og nat i tidsrummet fra maj til september.

Gå til anduvningsbøjen, fyrkarakter Iso.4s på position 57 grader 08,700 minutter N (WGS84) – 10 grader 26,500 minutter E (WGS84). Derefter styr en kurs 259 grader gennem en gravet rende på ca. 300 meter. Renden, som uddybes hvert forår, er afmærket med trekantet hvid sejladsbagbåke på mast og med hvid trekantet sejladsforbåke på mast foran bygning. Renden er ligeledes afmærket yderst med en rød og grøn stage med topbetegnelse.

Dybden er ringe på begge sider af sejlrenden.

Ved kraftig blæst fra Ø til S kan tilsanding forekomme.

Se Efterretninger for Søfarende 

Asaa - Østkystens Perle

Se mere om Asaa på 9340asaa