Lørdag, Juli 22, 2017

Asaa Bådelaug

Asaa Bådelaug blev stiftet onsdag den 13. juni 1973 på Skipperkroen.