Torsdag, november 23, 2017

Asaa Bådelaug

Asaa Bådelaug blev stiftet onsdag den 13. juni 1973 på Skipperkroen.