Asaa Havn kan anløbes dag og nat i tidsrummet fra maj til oktober.

anduvning

Gå til anduvningsbøjen med topbetegnelse, fyrkarakter Iso.4s på position 57 grader 08,700 minutter N (WGS84) – 10 grader 26,500 minutter E (WGS84). Derefter styr en kurs 259 grader gennem en gravet rende på ca. 300 meter. Renden, som uddybes hvert forår, er afmærket med trekantet hvid sejladsbagbåke på mast og med hvid trekantet sejladsforbåke på bygning. Renden er ligeledes afmærket yderst med en rød og grøn stage med topbetegnelse samt indad afmærket med henholdsvis 3 røde og 3 grønne kugler.

Dybden er ringe på begge sider af sejlrenden.

Ved kraftig blæst fra Ø til S kan tilsanding forekomme.

Se efterretninger for søfarende

asaahavneplan 2020