Masteskur
Til brugere af masteskuret
Masteskuret kan anvendes til opbevaring af master med tilbehør samt kano/kajakker.
 
Adgangskode og betaling for brug af masteskuret sker ved billetautomaten.
Ved ændring af koden vil du få besked via mail, såfremt du har sendt en mail til masteskur@asaa-havn.dk med oplysning om navn og adresse, samt mobilnummer.
Al udstyr skal mærkes med tydelig navn, adresse og tlf. nummer på ejer.
Den fra automaten udprintede label skal placeres synlig og let aflæselig.

Mærker og label skal sidde i den ende af udstyret der vender mod indgangen til skuret.

Asaa Havn forbeholder sig ret til at fjerne udstyr, der ikke er mærket! 

Ved opbevaring af master

skal

alle vanter, stag, sallingshorn, antenner, vindex, mv.

afmonteres.

 Dette af hensyn til pladsforbrug samt risiko for galvanisk tæring

Hvis du lader faldene blive i masten skal disse være fastgjort tæt til masten.

Placer dit udstyr med omtanke således, at pladsen udnyttes bedst mulig.

 
Logo asaahavn1