Image
Velkommen til Asaa Havn

der hvor land og vand mødes

Autocampere

autocampere1

Bøjer udlagt

Oprensning af sejløbet afsluttet.
Afmærkning etableret
Maj 2022

Trailerbåde

Slaebested