Trailerbåde

Har du en båd på trailer, som du gerne vil søsætte ved Asaa Havn, er der mulighed for dette i det nordlige havnebassin.

slaebested billetautomat

Du kan i billetautomaten købe adgang til slæbestedet

kr. 50,- pr gang eller du kan købe et årskort kr. 510,-

 

Logo asaahavn1