Trailerbåde

Har du en båd på trailer, som du gerne vil søsætte ved Asaa Havn, er der mulighed for dette i det nordlige havnebassin.

slaebested billetautomat

Brugen af slæbestedet på Asaa Havn gratis.

Det har vores lokale entreprenør sørget for, da de har valgt at sponsorere det beløb, som havnen hvert år tjener på brugen af slæbestedet.
Vi håber mange vil gøre brug af vores slæbested, så der kommer meget mere liv på vores skønne havn!
Firmaet KABELentreprenør Charlotte Nielsen A/S har ydet denne  flotte gestus, som vil komme mange til gode.

 

Logo asaahavn1